Валута:
BGN
  • BGN
  • EUR
Добре дошли в нашия магазин!

Количка

0 артикула

Условия за ползване

Общи условия

ПРОДУКТИТЕ ПРЕДЛАГАНИ В ТОЗИ МАГАЗИН СА САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!

Онлайн магазинът DENTASVET.COM се управлява от ДЕНТАСВЕТ – 1 ЕООД (наричан по-долу "Продавач"), с ЕИК 104068117 , адрес гр. Велико Търново, ул. Велики Преслав № 6, тел. 0897961401


Препоръчваме ви да прочетете внимателно този документ!

Чрез използването на сайта DENTASVET.COM, посетителят (наричан по-долу "Купувач") изразява съгласието си с Общите условия, описани по-долу (наричано по-долу "Споразумение").

Споразумението се прилага за всички продажби на стоки и услуги чрез DENTASVET.COM и след като бъде сключено, може да бъде променено само с писменото съгласие на двете страни.
Споразумението може да бъде променено от Продавача в съответствие с развитието на законовите разпоредби, без да е задължен да обявява това специално.

Чрез създаване на сметка и / или подаване на поръчка купувачът се съгласява да получава имейли за електронна търговия от Продавача на предоставения имейл адрес.

При подаване на поръчка в онлайн магазина DENTASVET.COM, Купувачът се съгласява да регистрира акаунт и да предостави по имейл и / или телефон за контакти. Изпращането на поръчката до сайта ще бъде последвано от получаване на автоматичен имейл, потвърждаващ нейното регистриране. Това съобщение и последвал телефонен разговор с представителите на Продавача са твърдо приемане на поръчката и означава БЕЗУСЛОВНО сключване на договор от разстояние.


 

Процес и потвърждаване на поръчките

Продавачът ще провери поръчката и ще се свърже с Купувача ако е необходимо. Продавачът не уведомява за доставката купувача по електронната поща и не се изисква потвърждение от купувача за сключването на договора за разстояние.


 За продукти със статус "при запитване" е задължително да се проверява действителната наличност на продавача.
 
 Продуктите поръчани в онлайн магазина и приети от Продавача, ще бъдат доставени при условията на плащане и доставка.
 
 Купувачът може да анулира поръчка, като изпрати имейл до dentasvet@abv.bg или на тел. 0897961401

 
  

Фактуриране на поръчка

За всяка потвърдена поръчка продавачът  издава на купувача данъчна фактура за доставените стоки и услуги. Купувачът е длъжен да предостави цялата правилна информация, необходима за издаване на данъчната фактура в съответствие с действащото законодателство.
 

Цени и информация за продукта

Цените, представени в онлайн магазина DENTASVET.COM, включват ДДС (20%). Цените не включват разходите за доставка, освен ако не са посочени на страницата на продукта.

Някои от показаните цени се изчисляват въз основа на формула, базирана на цените, която са взети автоматично от списъците на доставчиците. Въпреки усилията ни да посочим правилните цени, малък брой от продуктите в сайта може да имат погрешни цени. За тези продукти, ние си запазваме правото да се свържем лично с Вас или да анулираме поръчката директно.

Цените, отпечатани върху данъчната фактура, издадена на Купувача, ще бъдат правилните цени на тези продукти.


Съдържанието на сайта (текстове, имена и описания на продуктите, технически характеристики, изображения, символи) се прави в сътрудничество с производителите / доставчиците на съответните продукти и е възможно да има пропуски в публикуваната информация. Поради тази причина Продавачът не поема отговорност за описанията на продуктите, представени на сайта.

Продавачът и неговите доставчици си запазват правото да променят техническите спецификации и описания на продуктите без предизвестие.

Изображенията на продукта са представени като пример в онлайн магазина DENTASVET.COM и могат да се различават от доставените продукти (цвят, аксесоари, външен вид и др.).

 

Плащане

 


Продавачът си запазва правото да поиска авансово плащане в при някои продукти с висока стойност. В този случай доставката  ще се извършват само след като се получи пълното плащане на поръчката.

Приетите начини на плащане са:
С пари в брой, с наложен платеж по куриер или в офиса на Продавача
Чрез банков превод – след потвърждение по телефона


Падежът на фактурата се счита за:

датата на подписване на фактурата, в случай на получени стоки от СКЛАДА или получена от служител на Продавача;
датата на получаване на стоките от Купувача в случай на доставка по куриер;


 

Доставка на поръчките

 

Продавачът е длъжен да изпрати на купувача продуктите, съдържащи се в поръчката и  потвърдени от Продавача по куриер от врата до врата, до поискване чрез служител на Продавача или по допълнително уговорен начин за доставка, при спазване на сроковете за доставка, определени при приемането на поръчката. За поръчка, с начин на плащане чрез банков превод, сроковете за доставка се изчисляват от момента на получаване на плащането в сметката на Дентасвет 1 ЕООД. 

Доставката за продуктите, които се продават в определени промоции, ще бъде извършена съгласно съответните правила на промоцията.

В случаите, в които купувачът не е намерен на адреса за доставка, в рамките на определен срок, куриера ще се свърже с купувача, за да уточни подробностите за ново доставяне. Ако купувачът не може да бъде открит куриера ще върне пратката на Продавача, който ще отмени поръчката. Купувачът може да възстанови поръчката, след което да поеме разходите за нова доставка.

Ако не могат да бъдат спазени сроковете за изпращане или доставка на поръчка, Продавачът информира за това купувача. В случай, че новият срок за доставка неудовлетворява купувача, поръчката ще бъде отменена, а Продавачът ще върне на купувача сумите, които са получени предварително.

Ако информацията, свързана с фактуриране и доставка, предоставена от купувача, е грешна или непълна, Продавачът не гарантира време за доставка. Ако в срок от 24 часа не се появи корекция на данните и не е уговорен нов срок за доставка, Продавачът  си запазва правото да анулира поръчката.

Собствеността върху продуктите ще бъде прехвърлена при пристигането му на адреса (с подписване на документа за транспортиране, предоставен за куриер или при подписване на разписка за доставка, извършени директно от Продавача) и извършване на плащането за всички стоки.

 

Продавачът не е упълномощил куриера за отварянето на пратката преди доставка.
В случай, че по опаковката има повреди, видими при получаване чрез куриер, препоръчваме на купувача да откаже получаването и да сигнализира за този инцидент незабавно чрез имейл на dentasvet@abv.bg или тел.  0897961401. Всяка по-нататъшна рекламация по този въпрос не може да бъде взета предвид.


 

Гаранция

 

Продуктите, закупени през DENTASVET.COM са нови, в оригиналната опаковка и гарантирани в съответствие със законовите разпоредби и в съответствие с изискванията на производителите. Гаранционният срок започва от момента, в който продуктът е фактуриран.

Гаранцията е валидна само на територията на България, освен ако не е посочено друго в сертификата за търговска гаранция.В случай на неоснователни гаранционни претенции, Продавачът си запазва правото да принуди Купувача да плати разходите за диагностика и приложими такси за доставка.


 

Отказ от покупката

 

Правна рамка

Съгласно Спешната наредба №. 34/2014 относно правата на потребителите при договори от разстояние:

Потребителят има право да се откаже от този договор, без да е длъжен да обоснове решението си да се оттегли и без да понася други разходи освен тези, предвидени в чл. 13, ал. 3 и чл. 14 от ЕГО № 34/2014, в рамките на 14 календарни дни, считано от деня на физическото владение на продукта. Разходите за връщане се поемат от потребителя.

Върнатият продукт трябва да бъде същият, както е доставен (с всички аксесоари, непокътнати етикети и документи, които го придружават). Продукти, които проявяват физически изменения, удари, драскотини, надрасквания, удари, прекомерна употреба и / или неразрешени интервенции и т.н., не се приемат за връщане.

Отказ от покупката ще включва връщането на продукта в определения срок заедно с всички аксесоари и / или консумативи, заедно с копие от фактурата и оригиналната гаранция. Всички компоненти на продукта НЕ ТРЯБВА да показват признаци на влошаване (драскотини, удари), износване или консумация и ще се проверяват в експлоатация, за да се определи тяхната цялост. Продукти, които показват пълна или частично изтриване, следи от токови удари, няма да бъдат приети. В противен случай Продавачът си запазва правото да откаже възстановяване или да наложи такса за привеждане на продуктите в състояние на продажба. Пълното възстановяване на стойността на продукта ще бъде извършено на Купувача в рамките на 14 календарни дни от получаването от Продавача на уведомлението на купувача за едностранно прекратяване на договора.

Всички въпроси, свързани със съвместимостта на продуктите, закупени от онлайн магазина DENTASVET.COM и други, които Купувачът притежава или ще придобие, не са отговорност на Продавача.

При получаване от Продавача на известие за едностранно прекратяване на договора на купувача при предсрочно връщане на стоката (без признаци на влошаване, износване или консумация) купувачът получава възстановената сума за съответния продукт в рамките на 14 дни Календар, Със запазване на разходите за връщане на стоките.

Продавачът има право да иска обезщетение на Купувача, съгласно приложимото право, когато счита, че действията на Купувача са злоумишлени. Продавачът си запазва правото да откаже връщането, ако купувачът злоупотреби с правилата за отказ от покупката.

Исканията за отказ от покупка следва да бъдат изпратени на Продавача по e-mail или на място в офисът на Дентасвет 1 ЕООД.


 

Връщане на продуктите

 

Купувачът може да поиска връщане на закупените продукти от онлайн магазина DENTASVET.COM  в следните случаи:

Продуктите не съответстват на спецификациите на сайта
Продуктите са доставени неправилно от Продавача. В случай на доставка на друг продукт или в каквото и да е друго количество, трябва да съобщите за грешната доставка на Продавача в рамките на 24 часа, за да разрешите инцидента. Ако продуктът вече не е на склад, купувачът може да избере замяна с друг продукт или пълното възстановяване на цената.
Продуктите се оказват неправилни в рамките на първите 48 часа от получаването им (два работни дни).
Купувачът може да поиска това и да поиска връщане на продукта за замяна с нов продукт. Ако продуктът вече не е на склад, купувачът може да избере да го замени с друг продукт или да му се възстанови цялата стойност

Независимо от ситуацията, процедурата за връщане изисква Продавачът да уведоми Продавача преди да изпрати продукта чрез съобщение, описващо причината за връщането, изпратено на имейл адреса dentasvet@abv.bg


 

Продуктите трябва да бъдат върнати в състоянието, в което са получени, заедно с всички принадлежности и документи, получени при доставката на продуктите.
Връщането ще бъде отказано в случай на повреда на продуктите или при установяване от страна на продавача на неприемливостта им.

Купувачът може да избере пълно възстановяване или за замяна с друг продукт. Ако се договори замяната с по-скъп продукт, Купувачът е длъжен да плати ценовата разлика, или ако стойността на заместващия продукт е по-ниска, той ще получи съответното частично възстановяване. Всички разходи за връщане и доставка ще бъдат поети от Продавача.

 

Споразумение за получаване на имейли за електронна търговия

Купувачът се съгласява да получава имейли за електронна търговия от Продавача на имейл адреса, предоставен при поръчката или създаването на профил.

Купувачът има възможността да променя предоставената лична информация в секцията „Профил“


 

Право на интелектуална собственост

Името на онлайн магазина и графиките са търговски марки на Дентасвет -1 ЕООД и не могат да бъдат извличани, копирани или използвани без писменото разрешение на собственика.

Имената и логата на юридическите лица, както и имената на продуктите, могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици. За всяка претенция за авторски права можете да ни пишете на dentasvet@abv.bg

 

Непредвидени обстоятелства и съдебни спорове

Нито една от договарящите страни не носи отговорност за неизпълнение на договорните си задължения, ако такова неизпълнение се дължи на форсмажорно събитие. Форсмажорът е непредсказуемо събитие извън контрола на страните и не може да бъде избегнато.

Настоящото споразумение е предмет на българското право.

Възможните спорове между купувача и продавача ще бъдат решени по взаимно съгласие и ако не бъде постигнато съгласие по този начин, ще се обърнат за решение към компетентните съдилища. За да разрешите евентуален спор, моля, пишете на dentasvet@abv.bg

 

Върни До Горе